Montera fönster

När det är dags för montering av nya fönster kan man i många fall få hjälp av sin återförsäljare och i andra fall är det alltid bra att ta kontakt med en snickare. Är man en händig person själv så går det alldeles utmärkt att istället se till att montera fönster helt på egen hand då det både är lätt plus att det finns en mängd olika utförliga beskrivningar man kan hitta på nätet.

Det är inte bara själva monteringen av fönster som är viktigt utan även allt det som sker innan själva monteringen är av vikt för att det ska bli så bra som möjligt. Transport och förvaring är viktiga grunder för att själva monteringen i sig ska kunna flyta på smärtfritt och är det på det viset att fönstren kommer i praktiska förvaringar eller att man själv förvarar fönstren därhemma bra så kommer det senare att bli mycket enklare att få sina nya fönster på plats på huset.

Först och främst ska man se till att planera för hur långt fönstret ska sitta i relation till ytterväggen. Man måste även tänka på att slå i ett par sidoplankor i utsidan av fönsterhålet för att stoppa fönstret från att komma igenom. Därefter pressar man försiktigt in själva fönsterbågen i fönsterhålet. Man behöver lägga kilar under fönsterbågen för att det senare ska kunna rymmas tätning och fogskum.

Karmskruvarna skruvas i efter att man gjort ovan och sedan kan man hänga på fönstret efter det att man tagit bort sidostöttarna. Det är bara att justera karmskruvarna till dess att fönstret hänger som det ska så det är inga svårigheter att få det att funka. Fogskum ska man inte snåla med, utan lägg istället på ordentligt med fogskum från början så kan du senare skära bort överflödet efter det att fogskummet har torkat.

Tänk på att eventuella garantier för ditt fönster ibland endast är giltiga om monteringen har skett på ett fackmannamässigt sätt. Det är därför ofta värt att anlita proffs för fönstermonteringen, speciellt när ROT-värdet gör arbetskostnaden billigare.