U-värde fönster

U-värde är måttet för att utläsa energieffektiviteten hos både fönster, dörrar och takfönster. Ett U-värde ska vara så lågt som möjligt för att vara så energieffektivt som möjligt. Med låga värden får man alltså det bästa fönstret sett till fönstrets energieffektivitet. Med ett lågt U-värde får man ett högre motstånd mot värmeöverföring och man får även större isoleringsförmåga när man väljer ett fönster med ett lågt U-värde.

Ofta ligger U-värdet för moderna fönster runt 1,0 och lägre och det är dessa fönster man ska rikta in sig på om man vill ha ett så energieffektivt fönster som möjligt. För att klassas som energifönster krävs ett U-värde på 1,2 eller lägre, men det bästa är att välja fönster med lägre U-värde än så om man vill ha så energieffektiva fönster som möjligt. En sak att tänka på är dock att ett för lågt U-värde kan ge kondens.

Ett fönster blir mer eller mindre energieffektivt beroende av fönstertyp, typ av glas och fyllning mellan glasen. Väljer man exempelvis ett 3-glasfönster med argongasfyllning i mellanrummen så får man ett mycket bra och energieffektivt fönster.

Väljer man nya energieffektiva fönster till sitt hus så minskar man både energiförbrukningen, dina egna energikostnader och utsläppen av koldioxid. Det är med andra på det viset att man har mycket att vinna på att byta till fönster med lågt U-värde.

Fönster i ett hus står för cirka 35 % av den totala värmeförlusten i ett bostadshus. Är det så att du byter från gamla 2-glasfönster till nya energieffektiva 2-glasfönster eller 3-glasfönster så sparar du 60 % mer av värmen.

Genom att byta fönster på huset så sparar man in mycket pengar så genom att byta fönster så gör man en investering för framtiden. Med bra fönster kan man även räkna med att man kan sälja huset till ett bättre pris än om man har gamla fönster som inte isolerar lika bra.