3-glasfönster

Idag är det mycket att välja mellan oavsett vad man ska köpa vare sig det gäller exempelvis fönster, mat eller kläder. Det kan i vissa fall vara svårt att bilda sin en uppfattning om vad som är det bästa alternativet för en själv då det finns så mycket information i dagsläget att man lätt kan bli förvirrad. Ser man till att ta sig tid så kommer man dock snabbt inse att ju mer man läser om fönster desto mer lär man sig och efter ett tags research så kan man lättare göra valet gällande vilket slags fönster man vill ha i huset.

Olika fönster skiljer sig extremt mycket åt vad gäller kvalitet och då det handlar om en så stor investering när man ska byta fönster så är de många som väljer att lägga en extra slant på sina nya fönster istället för att väljer det billigaste alternativet. På detta sätt kan man vara säker på att man kan ha sina nya fönster länge.

3-glasfönster är standard för energieffektiva fönster

3-glasfönster är idag standard när det kommer till energieffektiva fönster och på nybyggda hus är det nästan uteslutande 3-glasfönster som monteras in. Många med hus i äldre stil väljer däremot att sätta in de mindre energieffektiva 2-glasfönstren på grund av att utseendet på dessa fönster stämmer bättre överens med ett hus i gammal stil. Beroende av vad man anser vara det viktigaste när det kommer till val av fönster så passar olika fönster mer eller mindre bra och det är bara du själv som kan avgöra vilket fönster du vill ha på ditt hus i slutändan.

Med 3-glasfönster så får man energieffektiva fönster där U-värdet ligger på 1,0 eller lägre och med så låga U-värden kan man vara säker på att få pengar över för annat då energibesparingen blir otroligt bra i jämförelse med 2-glasfönster. 3-glasfönster minskar värmeförlusterna i hemmet betydligt mer än vad ett 2-glasfönster gör.

Ett 3-glasfönster är uppbyggt som så att hela glaspartiet är sammanfogat och mellanrummen är fyllda av ädelgasen argon. Argongasen ser till att värmeförlusten blir så låg som möjligt genom att i sig själv vara en isolerande gas. Denna teknik är relativt ny och bland fönster som monterades i hus under exempelvis 1980- talet existerar inte dessa fönster. Dessa hus kan dock vara bra när det kommer till att montera 3-glasfönster då det passar in på denna slags hus på ett helt annat sätt än vad det gör på äldre hus.